KYC innen banknæringen: Hvorfor er det viktig og hvordan skal man bruke det LEI Register

Tiltrekk flere lokale brukere – eller gå globalt med kraften til å behandle over + typer dokumenter utstedt i 220+ land og territorier. Banker vil be om identifikasjons data fra ikke-individuelle https://cryptodaily.no/immediate-profit/ kunder for å verifisere den juridiske statusen til organisasjonen, driftsadresse, autoriserte signaturer og reelle eiere. Hvis alt er i orden og dokumentene er godkjent, etableres kundeforholdet.

kyc

LEI koden (en kombinasjon av 20 bokstaver og sifre) brukes til å identifisere ethvert selskap eller juridisk enhet i en global database. En vanskelighet er at innsamling og verifisering av forbrukerinformasjon kan være tidkrevende og kostbart for bankene. Disse organisasjonene er alle medlemmer av Global Financial Action Task Force (FATF), som overvåker globale finansielle transaksjoner. I Norge skal rapporteringspliktige lagre kundeopplysninger og KYC-dokumenter i 5 år etter at kundeforholdet ble avsluttet eller transaksjonen ble gjennomført. Derfor skal rapporteringspliktige løpende følge med på kundenes aktivitet og oppdatere sin kundeinformasjon. Finansforetakene må kunne dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at de oppfyller lovens krav om gjennomføring av kundetiltak.

Når kunden mottar forespørselen, kan han/hun laste opp bilder eller kopier av dokumentene i appen. Finansforetakene skal bekrefte disse opplysningene ved oppslag mot eller utskrift fra et offentlig register eller firmaattest, som ikke er eldre enn tre måneder. Skaler virksomheten din med klar innsikt i https://cryptodaily.no/AML-verifiseringsflyten.

Verifiser dokumenter og kontinuerlig skjerm brukere mot globale sanksjoner, overvåkningslister, PEPs og uønskede medier for å sikre full overholdelse. Rollen til LEI Register er å gi deg verifiserbar informasjon om LEI koder, validere data og lette kommunikasjonen mellom LOUer. Vi anerkjenner viktigheten av din tid og har jobbet hardt for å bli den raskeste og sikreste globale registreringstjenesteleverandøren. G20 opprettet det Global LEI System (GLEIS) i 2011 som reaksjon på den globale finanskrisen i 2008, med mål om å forhindre lignende globale sjokk i fremtiden. LEI koden kreves nå for alle juridiske enheter som opererer i dagens økonomisystem. Her gis en forenklet oversikt over hvilke opplysninger og hvilken dokumentasjon finansforetakene må innhente ved gjennomføring av kundetiltakene.

  • KYC skal sikre at bankene drifter med legitime kunder og at de følger KYCs bankreguleringer.
  • Tilsvarende informasjon vil kreves for felleseiere og fullmaktshavere.
  • Tiltrekk flere lokale brukere – eller gå globalt med kraften til å behandle over + typer dokumenter utstedt i 220+ land og territorier.

Dersom bekreftelse av identiteten skal skje uten personlig fremmøte, skal det fremlegges ytterligere dokumentasjon eller gjennomføres ytterligere tiltak. Som tidligere nevnt krever de fleste individuelle kontoer at bankene samler inn kundens navn, adresse og fødselsdato. Bankene må også samle selskapets skatteidentifikasjonsnummer, enhetens status og de reelle eierne for ikke-individuelle eller forretningskontoer. Når kundeforholdet er etablert er finansforetakene forpliktet til følge opp kundeforholdet, blant annet ved å overvåke at transaksjoner er i samsvar  med innhentede opplysninger som nevnt over. Foretakene må holde informasjonen oppdatert og må derfor jevnlig be om oppdaterte opplysninger og informasjon fra kundene.

Redusert usikkerhet hjelper bankene til å låne ut mer til kunder, immediate profit noe som øker lønnsomheten til investorer og den lokale økonomien.

Spor og administrer aktive saker, utfør kontinuerlig AML-overvåking, få oppdateringer om eventuelle endringer og overvåk ytelse flaskehalser – alt på ett sted. I tillegg, for å motta en LEI kode, må du kontakte en LEI-registreringsagent. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) utførte forskning i samarbeid med et spesialisert forskningsfirma, Loudhouse, for å identifisere nøkkelspørsmålene ved juridisk enhetsidentifikasjon i finansielle tjenester. Dette bidrar til landets stabilitet og investeringer ved å gjøre finansstrukturen mindre farlig og pålitelig.

Penneo KYC hjelper bedrifter med å automatisere manuelt arbeid, redusere feil og spare tid. I tillegg krypterer Penneo KYC alle dokumenter og opplysninger for å beskytte dem mot uautorisert tilgang. Husk at opplysninger og dokumentene du skal innhente avhenger av kundens risikoprofil. Bygg verifiseringsflyter i henhold til brukernes risikoprofiler, kjør automatisk ekstra kontroller basert på søkerhandlinger, og sett opp utløsere for en manuell saksgjennomgang – alt uten å skrive en eneste kodelinje.

GLEIF-rapporten forklarer hvordan å erstatte fragmenterte data med en globalt vedtatt strategi basert på utbredt bruk av Legal Entity Identifier (LEI) vil gi enorm verdi og lette kommersielle prosesser. GLEIF er verdens første og eneste verdensledende innen referansedata for juridiske enheter. Vi gjør åpen, standardisert informasjon av høy kvalitet tilgjengelig, sparer bedrifter for tid og gir et enkelt inngangspunkt til enhver jurisdiksjon på planeten. Si at en av dine eksisterende kunder blir en PEP (politisk eksponert person). Siden en politisk eksponert person gir økt risiko for hvitvasking og/eller terrorfinansiering, skal du oppdatere kundens risikoprofil og innhente ytterligere dokumentasjon og opplysninger. Rapporteringspliktige skal deretter bekrefte kundens identitet ved å innhente gyldig legitimasjon (f.eks. pass, førerkort, nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land, BankID, bankkort med bilde).

Vielen Dank für ihre Anmeldung.

Leider kontaktieren Sie uns außerhalb unserer Bürozeiten,
wir befinden uns von 04.-31. August in unserer wohlverdienten Sommerpause.
I
hre Anmeldung kann daher von uns erst Anfang September bearbeitet werden.

Das sicht:wechsel-Team wünscht Ihnen einen schönen Sommer.

Anmeldung zu unserem Newsletter